วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

ดูงานการปลูกผักและสละอินทรีย์ที่อุบลไปดูงานแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ ของแม่เกศแก้ว เข็มเพชร และสละอินทรีย์ ที่ จ.อุบลราชธานี

นำเสนอผลงานการผลิตแตงกวา-แตงร้านอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ จัดแถลงผลงานวิจัยประจำปี 2552 และ การประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์ร่วมระหว่างศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ระหว่างวันที่ 2930 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นางพิศวาท บัวรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องเต็มและรายงานความก้าวหน้า ปี 2552 ได้นำเสนอการศึกษาการผลิตแตงกวา-แตงร้านอินทรีย์ และโชว์ผลงานการผลิตพันธุ์หลัก