วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

ดูงานการปลูกผักและสละอินทรีย์ที่อุบลไปดูงานแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ ของแม่เกศแก้ว เข็มเพชร และสละอินทรีย์ ที่ จ.อุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น