วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง

การตอนกิ่ง คือ การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทำให้ได้ต้นพืชใหม่ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ
การตอนกิ่งมี 3 แบบ คือ แบบกรีดกิ่ง แบบปาดกิ่ง และแบบควั่นกิ่ง

มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

Ø กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงควั่นกิ่งแล้วลอกเปลือกออก

Ø ขูดเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่น ๆ ออกโดยขูดจากบนลงล่าง

Ø นำตุ้มตอน (ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำพอหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้แน่น) ผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้มบนรอยแผล มัดด้วยเชือกทั้งข้างบนและข้างล่างรอยแผล

Ø เมื่อกิ่งตอนมีรากงอก แทงผ่านวัสดุหุ้ม เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ปลายรากมีสีขาว และมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนเพื่อนำไปชำได้

Ø นำกิ่งตอนไปชำในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก ประมาณ 1 เดือน นำไปการปลูกได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น