วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การทาบกิ่ง

การทาบกิ่ง

การทาบกิ่ง คือ การขยายพันธุ์ที่กิ่งพันธุ์ดีจะทำหน้าที่เป็นลำต้นของต้นพืชและส่วนของต้นตอที่นำมาทาบจะทำหน้าที่เป็นระบบรากให้กับกิ่งพันธุ์ดี

มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

1. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง

2. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เข้าเนื้อไม้ เป็นรูปโล่ยาวประมาณ 1-2 นิ้ว ตัดปลายรอยเฉือนด้านบนออกเป็นลิ้น เฉียง 45 องศา

3. เฉือนต้นตอเป็นรูปปากฉลาม ตัดปลายด้านหลังออก เฉียง 45 องศา

4. ประกบแผลต้นตอเข้ากับกิ่งพันธุ์ดีให้เนื้อเยื่อเจริญแนบชิดด้านใดด้านหนึ่ง พันด้วยพลาสติกสีให้แน่น แล้วมัดต้นตอกับกิ่งพันธุ์ด้วยเชือก

5. ประมาณ 6-7 สัปดาห์ แผลจะติดกันดี รากต้นตอจะงอกแทงผ่านวัสดุหุ้ม เริ่มมีสีน้ำตาล ปลายรากมีสีขาว และมีจำนวนมากพอ จึงจะตัดชำได้

6. นำลงถุงเพาะชำ พร้อมปักหลักค้ำยัน ต้นเพื่อป้องกันต้นล้ม ประมาณ 1 เดือน นำไปปลูกได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น