วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเก็บเกี่ยว ทำความสะอาดและเก็บรักษาเมล็ดมะละกอ

การเก็บเกี่ยว และทำความสะอาดเมล็ดมะละกอ
เก็บผลมะละกอ นำมาบ่มไว้ 2-3 วัน จนมะละกอสุกเต็มที่แล้วผ่าขูดเอาเมล็ดออก ทำตามขั้นตอนในภาพ

วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
มล็ดพันธุ์มะละกอที่ได้หลังจากการผึ่งให้แห้งจนมีความชื้นภายในเมล็ดประมาณ 8% ควรบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท เช่น ถุงพลาสติกที่ปิดสนิทไม่ให้อากาศถ่ายเทเข้าออกได้ เนื่องจากเมล็ดสามารถดูดซับเอาความชื้นของบรรยากาศรอบๆ เมล็ดได้ ความชื้นภายในเมล็ดอาจสูงขึ้น ทำให้อายุการเก็บรักษาลดลงได้ เกษตรกรสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องเก็บผัก หรือเก็บในโรงเก็บปรับอากาศ โดยมีการปรับอุณหภูมิ ให้อยู่ระหว่าง 4 -15 o ซ และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60% เพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ให้คงความงอกได้นาน

การช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดมะละกอ

การช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดมะละกอ
เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์จำนวนเพิ่มมากขึ้น เมล็ดที่บริสุทธิ์ และแข็งแรงมากขึ้นกว่าการผสมปล่อยตามธรรมชาติ ซึ่งอาจไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดน้อย มะละกอเป็นพืชที่มี 3 เพศแยกต้น คือ ต้นเพศผู้ ต้นเพศเมียและต้นสมบูรณ์เพศ ในการช่วยผสมเกสรจะใช้ดอก reduced elongata ที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศ แต่ทำหน้าที่เป็นดอกตัวผู้ ผสมกับดอกชนิด elongata ที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จะให้อัตราส่วนเพศเป็นเพศเมีย 1 ต่อสมบูรณ์เพศ 2
วิธีผสมเกสร
1.ในระยะที่ปลายกลีบดอกของดอกสมบูรณ์เพศเริ่มแย้มออกแต่ยังไม่บาน ให้เด็ดดอกสมบูรณ์เพศที่ทำหน้าที่ดอกตัวผู้จากต้นเดียวกันหรือจากต้นสมบูรณ์เพศใกล้เคียงมา เพื่อเป็นแหล่งของละอองเกสรตัวผู้ โดยเด็ดกลีบดอกออกเหลือไว้เพียงช่ออับละอองเกสรตัวผู้ที่แก่เต็มที่
(เมื่อเคาะลงบนฝ่ามือจะเห็นเป็นละอองคล้ายแป้งสีเหลืองอ่อน)
2.ป้ายเบาๆ ลงบนยอดเกสรตัวเมียของดอกสมบูรณ์เพศ

3.เวลาในการช่วยผสมเกสรควรเป็นช่วงเวลาเช้าก่อนเวลา
10.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกดำศรีสะเกษ

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกดำศรีสะเกษของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
http://it.doa.go.th/doatv/index.php?option=com_jmultimedia&view=media&layout=default&id=9&Itemid=2