วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การเก็บเกี่ยว ทำความสะอาดและเก็บรักษาเมล็ดมะละกอ

การเก็บเกี่ยว และทำความสะอาดเมล็ดมะละกอ
เก็บผลมะละกอ นำมาบ่มไว้ 2-3 วัน จนมะละกอสุกเต็มที่แล้วผ่าขูดเอาเมล็ดออก ทำตามขั้นตอนในภาพ

วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
มล็ดพันธุ์มะละกอที่ได้หลังจากการผึ่งให้แห้งจนมีความชื้นภายในเมล็ดประมาณ 8% ควรบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท เช่น ถุงพลาสติกที่ปิดสนิทไม่ให้อากาศถ่ายเทเข้าออกได้ เนื่องจากเมล็ดสามารถดูดซับเอาความชื้นของบรรยากาศรอบๆ เมล็ดได้ ความชื้นภายในเมล็ดอาจสูงขึ้น ทำให้อายุการเก็บรักษาลดลงได้ เกษตรกรสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องเก็บผัก หรือเก็บในโรงเก็บปรับอากาศ โดยมีการปรับอุณหภูมิ ให้อยู่ระหว่าง 4 -15 o ซ และความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 60% เพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ให้คงความงอกได้นาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น