วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

เป็นวิทยากร


ช่วงวันที่ 9- 12 กุมภาพันธุ์ 2553 ได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากร เรื่อง ผักสวนครัวรั้วกินได้ ให้กับเกษตรกร โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาราษีไศล จำนวน 9 ครั้ง ต้องพูดครั้งละ 2 ชั่วโมง ช่วง 8 ครั้งแรก ต้องพูด 2 ครั้ง ( 2 สถานที่)ต่อวัน เป็นการพูดมากและยาวนานที่สุดในชีวิต (ยืนพูดตลอดเวลา) คอแห้งผาก จนไม่มีน้ำลายจะกลืน แต่ก็มันส์ดี วันแรกยังไม่คล่อง วันต่อมาติว่าให้เวลาน้อยไปหน่อย (อิอิ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น