วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

มะเขือยาวพิจิตร 1

มะเขือยาวพิจิตร 1
ปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร(เดิม) ให้ผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวได้เร็ว 45 วันหลังปลูก ผลมีสีเขียวอ่อน ลักษณะเรียวยาว เป็นมัน ตรงตามความต้องการของตลาด

การปลูกมะเขือยาว
http://as.doa.go.th/hort/database/framehom_files/vegetable/makepro.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น