วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกษตรดีที่เหมาะสมพริก

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพริก เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
http://as.doa.go.th/plant/gap/gap_Chilli_1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น