วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกษตรกรมาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหัวเรือ ศก.13

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 มีเกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 72 คน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เขตอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มาจัดอบรมเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนพริก และศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหัวเรือเบอร์ 13 และ 25 หลังจากเกษตรกรได้ลงไปดูในแปลง และเห็นผลผลิตแล้ว เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก พร้อมใจจะเปลี่ยนพันธุ์ปลูกจากพันธุ์จินดาพื้นเมือง ซึ่งเกษตรกรมีปัญหาการระบาดของโรคจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ มาเป็นพันธุ์หัวเรือ ศก.13 วันนั้นเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์พริกไป 6 กิโลกรัมกว่าๆ และได้เป็นวิทยากร เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ด้วยเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น