วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผักบุ้งจีนพิจิตร 1

ผักบุ้งจีนพิจิตร 1

ลักษณะดีเด่น

1. ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าประมาณ 13 % ผลผลิตโดย เฉลี่ย 3,415 กก./ไร่
2. มีใบแคบเรียวยาว ตรงกับความต้องการของตลาด ลักษณะใบชูตั้ง
3. ลำต้นมีสีเขียวอ่อน ไม่มีการทอดยอดก่อนการเก็บเกี่ยว ไม่มีการแตกแขนงที่โคนต้น ลักษณะลำต้นสม่ำเสมอกัน ทำให้สะดวกและประหยัดแรงงานในการตัดแต่งใบและแขนงที่โคนต้นก่อนนำส่งตลาด


ประวัติการปรับปรุงพันธุ์

http://as.doa.go.th/hort/new/breeding/pakbuk.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น