วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดมะละกอ

การช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดมะละกอ
เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์จำนวนเพิ่มมากขึ้น เมล็ดที่บริสุทธิ์ และแข็งแรงมากขึ้นกว่าการผสมปล่อยตามธรรมชาติ ซึ่งอาจไม่มีเมล็ดหรือมีเมล็ดน้อย มะละกอเป็นพืชที่มี 3 เพศแยกต้น คือ ต้นเพศผู้ ต้นเพศเมียและต้นสมบูรณ์เพศ ในการช่วยผสมเกสรจะใช้ดอก reduced elongata ที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศ แต่ทำหน้าที่เป็นดอกตัวผู้ ผสมกับดอกชนิด elongata ที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จะให้อัตราส่วนเพศเป็นเพศเมีย 1 ต่อสมบูรณ์เพศ 2
วิธีผสมเกสร
1.ในระยะที่ปลายกลีบดอกของดอกสมบูรณ์เพศเริ่มแย้มออกแต่ยังไม่บาน ให้เด็ดดอกสมบูรณ์เพศที่ทำหน้าที่ดอกตัวผู้จากต้นเดียวกันหรือจากต้นสมบูรณ์เพศใกล้เคียงมา เพื่อเป็นแหล่งของละอองเกสรตัวผู้ โดยเด็ดกลีบดอกออกเหลือไว้เพียงช่ออับละอองเกสรตัวผู้ที่แก่เต็มที่
(เมื่อเคาะลงบนฝ่ามือจะเห็นเป็นละอองคล้ายแป้งสีเหลืองอ่อน)
2.ป้ายเบาๆ ลงบนยอดเกสรตัวเมียของดอกสมบูรณ์เพศ

3.เวลาในการช่วยผสมเกสรควรเป็นช่วงเวลาเช้าก่อนเวลา
10.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น