วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเสียบยอด

การเสียบยอด

การเสียบยอด คือ การขยายพันธุ์ที่กิ่งพันธุ์ดีจะทำหน้าที่เป็นลำต้น โดยจะตัดยอดของต้นตอออกเมื่อกิ่งพันธุ์ดีแตกยอดอ่อนแล้ว และต้นตอจะทำหน้าที่เป็นระบบรากให้กับกิ่งพันธุ์ดี

มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

1.เฉือนต้นตอสูงจากพื้นดินประมาณ 10 ซม. ลึกเข้าถึงเนื้อไม้ แผลยาว 2 - 3 นิ้ว ถ้าต้นตอมีขนาดใหญ่และลอกเปลือกง่ายให้กรีดเปลือกและตัดเปลือกออก 2 ใน 3

2.เฉือนยอดพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่มยาวประมาณ 2 - 3 นิ้วเสียบยอดพันธุ์ดีลงบนต้นตอให้เนื้อเยื่อเจริญชิดด้านใดด้านหนึ่ง ใช้พลาสติกใสพันจากล่างขึ้นบน ให้รอยแผลประกบกันให้แน่น

ประมาณ 5 - 7 สัปดาห์ รอยแผลจะประสานกรีดพลาสติกออกเพื่อให้ส่วนยอดโผล่พ้นพลาสติก
3.เมื่อยอดเริ่มมีสีเขียวแก่ ให้ตัดส่วนยอดของต้นตอออก แกะพลาสติกออกให้หมด ดูแลรักษา เพื่อรอปลูกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น