วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โรงเรือนแบบง่ายๆ จากไม้ไผ่


ระหว่างการเดินทาง จากเฉินตู ไปลูโจว แวะดูงานแปลงทดลองเปรียบเทียบพันธุ์แตงกวา โดยมีการเสียบยอดพันธุ์บนต้นตอฟักทอง ซึ่งเป็นงานวิจัยในไร่เกษตรกร ของ Sichuan Academy of Agricultural Sciences (SAAS)  โดยเกษตรกรผู้ดำเนินการทดลอง มีอาชีพปลูกสตรอเบอรี และองุ่น โดยปลูกในระบบอินทรีย์ และจำหน่ายในท้องถิ่น ช่วงที่ไปนี้ เกษตรกรปลูกสตรอเบอรี และกำลังจะหมดฤดูกาลแล้ว พันธุ์ที่ปลูกมี 2 พันธุ์ เป็นพันธุ์ที่มีกลิ่นช็อคโกแลต และ กลิ่นกุหลาบ (กลิ่นคล้ายจริงๆ แต่ก็ไม่ได้หอมจัดมากนัก) เกษตรกรปลูกในโรงเรือนพลาสติก ที่โครงสร้างทำจากไม้ไผ่ทั้งหมด (ถ้าเป็นที่บ้านเรา รูปแบบต้องแตกต่าง เพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อน) คลุมแปลงด้วยพลาสติกดำและใส  การจำหน่ายนั้นจะให้ผู้ซื้อเข้าไปเก็บผลผลิตเอง แล้วนำออกมาชั่ง จำหน่ายในราคา 15 หยวนต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาสตรอเบอรีที่ตลาดสดขายราคา 12 หยวนต่อกิโลกรัม สำหรับองุ่นนั้น กำลังเตรียมต้นพันธุ์ โดยชำในแปลงชนาดใหญ่ คลุมแปลงด้วยพลาสติก อยู่กลางแจ้ง ไม่มีหลังคาพลาสติกคลุม (หรืออาจจะรื้อออกแล้ว เนื่องจากต้นพันธุ์กำลังเจริญเติบโต) และเตรียมหลุมปลูกภายใต้โรงเรือน
          ตามเส้นทางไป เมืองลูโจว เกษตรกรจะปลูกองุ่น เป็นส่วนมาก และปลูกชิด บางแห่งจะปลูกแบบร่องสวน ทำค้างด้วยไม้ไผ่ มองดูนึกว่าปลูกแตงกวา เพราะปลูกชิดมาก

1 ความคิดเห็น:

 1. Strange "water hack" burns 2lbs overnight

  At least 160 000 men and women are utilizing a easy and secret "liquid hack" to drop 1-2 lbs each and every night while they sleep.

  It is very simple and it works every time.

  Here are the easy steps for this hack:

  1) Take a glass and fill it up with water half glass

  2) Now follow this weight loss hack

  so you'll become 1-2 lbs skinnier the very next day!

  ตอบลบ