วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ถั่วเหลืองงอก
ถั่วเหลืองงอก 
คนที่นี้ นิยมกินถั่วเหลืองงอกกันมาก แต่ถั่วงอกที่ใช้ถั่วเขียวก็มีขาย เค้ามีการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะกับการทำถั่วงอก เพาะงอกแล้วไม่เหม็นเขียว ขนาดเมล็ดบางสายพันธุ์ก็เล็กประมาณเมล็ดถั่วเขียว ไปเห็นที่เค้าปลูก บางสายพันธุ์ ใบไม่มีขน เค้ากินใบถั่วเหลืองด้วยล่ะ ถั่วเหลืองเพาะงอกที่นี้ น่าจะยาวเกิน 6 นิ้ว ในภาพที่เห็นเป็นภาชนะที่เค้าใช้เพาะ ออกแบบมาดีมากเลย วางซ้อนกันได้ แต่วิธีเพาะไม่ทราบค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น