วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงงานปลูกพืช (Plant factory)


แบบเป็นรางแยกจากกันแบบเป็นกะบะ

โรงงานปลูกพืช (Plant factory)

งานวิจัยของตัวเองคะ บ้านเรา จะไปถึงมั๊ยน้อ การปลูกพืชระบบปิดในโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น แสง อุณหภูมิ กาซคาร์บอนไดออกไซด์ และความชื้น มหาวิทยาลัยเจจู ในส่วนงานพืชผัก ตอนนี้ทำการทดลองเฉพาะใน plant factory โดยการทดลองในโรงเรือนพลาสติกที่มีการควบคุมบรรยากาศ เช่นกันเป็นเรื่องธรรมดา เก่าแล้ว เกาหลี ไม่มีฤดูฝน ฝนตกได้ตลอด อากาศเย็นจัด หิมะตก ช่วงฤดูร้อนมีนิดเดียว เค้าทำการเกษตรยากกว่าบ้านเรา การปลูกพืชในโรงเรือน เค้าพัฒนามามากกว่า 90 ปี แต่บ้านเรายังไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร กับการปลูกพืชในโรงเรือน เพราะยังเห็นเป็นเรื่องไกลตัว ต้องให้วันนั้นมาถึงก่อน  http://www.tmd.go.th/NCCT/article/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf  หรือ http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/ewt_news.php?nid=380&filename=index
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น