วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การตัดชำมะเขือเทศ

การตัดชำมะเขือเทศ

มะเขือเทศสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำกิ่งข้าง อาจชำใน rockwool (บ้านเราเอามาใช้เป็นแผ่นกันความร้อน ซึ่งอาจจะอาบสารเคมีกันไฟ ไม่เหมาะนำมาใช้ในการเพาะกล้า หรือการชำพืช) หรือ ในฟองน้ำ หรือชำในน้ำ http://www.youtube.com/watch?v=OLnW1taUX8g แล้วนำไปปลูกอาจจะลงดินหรือปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ http://www.youtube.com/watch?v=zH14uAn8fBs แต่ในเชิงการค้าขนาดใหญ่อาจจะไม่เหมาะ เพาะเมล็ดจะดีกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น