วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พริกห้วยสีทน ศก.1

พริกห้วยสีทน ศก.1

ลักษณะทางการเกษตร

ผลสุกสีแดงเข้ม พริกแห้งผิวเรียบมัน ผลยาว 4.4 เซนติเมตร ผลกว้าง 0.70 เซนติเมตร ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 70-80 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยว ผลสุก อายุ 120 วันหลังปลูก ผลผลิต 1.0 - 1.5 ตัน/ไร่ ผลสด 1 กิโลกรัม ตากเป็นพริกแห้ง 0.43 กิโลกรัม


เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพริก

http://as.doa.go.th/plant/gap/gap_Chilli_1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น