วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผลงานการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ผ่านมาของศวส.ศก.

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ มีผลงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสวนชนิดต่าง ๆ รวม 10 พันธุ์ ได้นำผลงานวิจัยด้านพันธุ์ที่ได้นี้ ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ผลิต ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร เพื่อทำพันธุ์ขยาย สำหรับจำหน่าย จ่ายแจกให้กับเกษตรกร เอกชน หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ตลอดมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น