วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พริกหัวเรือ ศก.13

พริกหัวเรือ ศก.13
ลักษณะทางการเกษตร

ผลยาว 7.8 เซนติเมตร ผลกว้าง 1.03 เซนติเมตร ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 - 90 เซนติเมตร
การเก็บเกี่ยว ผลสุก 90 วันหลังปลูก ผลสด 1.74 ตัน/ไร่ ผลแห้ง 476.9 กิโลกรัม/ไร่ จำนวนผล 241 ผล/ต้น น้ำหนักผลสด 545.1 กรัม/ต้น

ผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พริกหัวเรือ
http://it.doa.go.th/libr/images/Downloads/2550/EB00214.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น