วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พริกหัวเรือ ศก.25

พริกหัวเรือ ศก.25

ลักษณะทางการเกษตร

ผลยาว 7.0 เซนติเมตร ผลกว้าง 0.95 เซนติเมตร ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 - 90 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยว ผลสุก 90 วันหลังปลูก ผลสด 1.69 ตัน/ไร่ ผลแห้ง 484.2 กิโลกรัม/ไร่ จำนวนผล 252 ผล/ต้น น้ำหนักผลสด 530.2 กรัม/ต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น