วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ถั่วฝักยาว พิจิตร 2

ถั่วฝักยาว พิจิตร 2
ลักษณะทางการเกษตร

ฝักสดสีเขียว ผิวเรียบ ฝักกว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร
การเก็บเกี่ยว หลังเมล็ดงอก 46 วัน เก็บฝักสดหลังดอกบาน 8 วัน
ผลผลิต ในฤดูฝน 3.07 ตัน/ไร่ ฤดูร้อน 4.03 ตัน/ไร่ ฤดูหนาว 2.16 ตัน/ไร่

การปลูกถั่วฝักยาว
http://as.doa.go.th/hort/database/framehom_files/vegetable/yardlongbean.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น