วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

มะเขือเทศ ศก. 19

มะเขือเทศ ศก.19
ลักษณะทางการเกษตร

ปลูกฤดูฝน ผลกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร ฤดูหนาว ผลกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 4.7 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยว 55-60 วันหลังปลูก ให้ผลเร็ว ปลูกได้ดีในฤดูฝน
ผลผลิต ในฤดูฝน 1.4 ตัน/ไร่ ฤดูหนาว 4.7 ตัน/ไร่

การปลูกมะเขือเทศ
http://as.doa.go.th/hort/database/framehom_files/vegetable/tomato.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น